Šachový oddíl TJ Velká Polom

Velká Polom OPEN

Propozice

7. ročník šachového turnaje
„Velká Polom RAPID OPEN 2017“
Pořadatel: Šachový oddíl TJ Velká Polom
Právo účasti: Všichni hráči šachu bez rozdílu výkonnosti.
Termín konání: Sobota 27. 5. 2017
Místo konání: Sokolovna a restaurace GÓL Velká Polom
(u fotbalového hřiště)
Prezentace hráčů: 8.00 – 8.45 !! nutno bezpodmínečně dodržet !!
Hrací doba turnaje: 9.00 – cca 16.00
Hrací systém: Švýcarský na 9 kol, hrací tempo 10 minut + 5 sekund na tah, s hodinami, bez vedení zápisu, polední přestávka na oběd.
Kriteria hodnocení: Počet získaných bodů v partiích, Střední Buchholz, Buchholz, Sonneborn, počet vyhraných partií, los ředitele turnaje.
Ceny: Prvních pět v pořadí obdrží finanční odměny v hodnotě 1500, 1000, 700, 500, 300 Kč, věcné ceny a diplomy
Další v pořadí minimálně do 40. místa obdrží věcné ceny
Ocenění pro tři nejlépe umístěné účastníky z okresu Opava
Ocenění pro tři nejlépe umístěné žákovské účastníky turnaje do 12 a 15 let
Ocenění pro tři nejlepší ženy (dívky)
Ocenění pro nejlepší hráče v kategorii do 1500, 1700 a 1900 ELO
Cena ředitele turnaje
Cena útěchy
Cena Lucky (wo)man (losovatelné ceny)
Garance cenového fondu ve výši minimálně 15 tisíc Kč
Startovné: 150,- Kč za osobu, starší 65 let nebo ZTP 100 Kč, mladší 15 let 75,- Kč
Občerstvení: Drobné občerstvení pro všechny účastníky turnaje zdarma.
Přihlášky: Přihlášku posílejte pořadateli nejpozději do 26. 5. 2017.
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do turnaje příchozí hráče bez předběžné přihlášky (kapacita sálu cca 100 hráčů).
Přihlášky přijímají (emailem, telefonicky, sms, online registrace): Pavel Byma ml., 605 011 678, PavelByma@seznam.cz
Registrace zde na stránkách šachového oddílu sachy.tjvelkapolom.cz/open-registrace.php
Na společné šachové setkání se těší a k hojné účasti zvou pořadatelé.
ŠACHU ZDAR !
Tipovací soutěž
Tipujte výsledky
© Pavel Byma 2010-2013 | O programu | Nahoru