Šachový oddíl TJ Velká Polom

Novinky

MČR - Vlastimil Hort

V neděli byly na pořadu dne simultánka a přednáška mezinárodního velmistra Vlastimila Horta, jednoho z nejslavnějších československých šachistů, ne-li přímo toho nejslavnějšího.

V 15 hodin začala simultánka proti 15 hráčům. Pan Hort vždy přišel k partii a během hry ji přímo svému soupeři okomentovával, takže každý věděl, jak si ve své partii stojí a jestli nezahráli nějakou hrubou chybu či dokonce, že pan Hort něco přehlédl. Ze začátku jsem si říkal, že tyto komentáře musí hráče možná trošku znervózňovat, ale co může být cennějšího než komentář takového šachového mohykána? Bojovalo se až do 18 hodin a nakonec svým soupeřům povolil tři remízy a jednu výhru.
V 19 hodin přišla na řadu zhruba dvouhodinová přednáška na téma: Osobní setkání s mistry světa. Nejvíce historek padlo asi na adresu Michaila Tala, který byl zároveň i jeho přítel. Během přednášky nám pan Hort ukázal i několik diagramů, abychom také namáhali své hlavičky a já se Vám je zde pokusím zrekonstruovat.

http://sachy.tjvelkapolom.cz/priloha/2010/05/03/20/diagram 1.pnghttp://sachy.tjvelkapolom.cz/priloha/2010/05/03/21/diagram 2.png
Diagram 1 - Bílý na tahu remizuje; Diagram 2 - Bílý na tahu remizuje

http://sachy.tjvelkapolom.cz/priloha/2010/05/03/22/diagram 3.pnghttp://sachy.tjvelkapolom.cz/priloha/2010/05/03/23/diagram 4.png
Diagram 3 - Bílý na tahu vyhraje; Diagram 4 - Bílý na tahu vyhraje


Řešení diagramů:
Kdo nechce přijít o požitek z luštění úloh, přeskočte tento odstaveček, než budete mít diagramy vyřešené.

Diagram 1: 1. Kd5 c5 Vynucené, jinak by bílý král hrál na c6 a pěšce by za pár tahů dobral. (1... Kb4 2. Kc6 Sd6 3. f7 Kc3 4. f8=D Sxf8 5. Kxc7) 2. c4 Zabraňuje dalšímu postupu pěšce. Kb4 3. Ke6 Kxc4 4. Kf7 Sh6 5. Kg6 Sf4 6. Kf5 Sd6 7. Ke6 Sf4 8. Kf5 Černý musí střelcem bránit bílého pěšce, aby nedošel na dámu a bílý zase nemuže popojít pěšcem, dokud se nezbavi střelce, jinak by už nemohl kolem něho rotovat jako v předcházejicích tazích. 1/2-1/2

Diagram 2: 1. b6 Jediné!(Špatná varianta, po které bílý v několika tazích prohraje je např. 1. Ke2 a2 2. Va1 Va3 3. Kd2 Kc7 4. Kc2 Vxg3 5. Kb2 Vxg2+ 6. Kc3 g4 7. Kb4 Kb6 8. Vh1 Vb2+ 9. Ka3 Vh2 10. Vg1 g3 11. Kb3 Vf2 12. Ve1 g2 13. Vd1 Vf1) 1... a2 2. Va1 Kc8 Král byl nucen zahrát na c8, jinak by hrozil postup bílého pěšce. 3. g4 Kb7 4. g3 Kxb6 5. Kg2 Kb5 6. Kh3 Bílý zaškatulkoval svého krále a teď hrozi buď opakování tahů nebo pat. Kb4 (6... Vh8+ 7. Kg2 Va8 8. Kh3 Vh8+ 9. Kg2 Va8 10. Kh3) 7. Vxa2 Vxa2 Pat. 1/2-1/2

Diagram 3: 1. b6 Kh3 Jediná obrana. 2. b7 g3 Otázka zní, jakou figuru postavit?
3. b8=D Postavení dámy zaručuje bílému pouze remízu. g2 4. Db6 g1=D 5. Dxg1 Pat.
3. b8=V Pokud by bílý remízu uviděl a chtěl místo dámy postavit raději věž, tak nakonec jestě partii prohraje. 3... g2 4. Vg8 (4. Vb1 Kg3 5. c4 h3 6. c5 h2) 4... Kh2 5. c4 h3 6. c5 g1=D 7. Vxg1 Kxg1 8. c6 h2 9. c7 h1=D 10. c8=D Dh3+)
3. b8=S Jediná figura, kterou lze partii vyhrát. 3... g2 4. Sa7 Kg3 5. Kg5 h3 6. Sb8+ Kf3 (6... Kf2 7. Kh4 h2 (7... g1=D 8. Sa7+ Kg2 9. Sxg1 Kxg1 10. Kxh3) 8. Sxh2) 7. Sh2 Ke4 8. Kg4 Kd5 9. Kf3 Kc4 10. Ke2 Kxc3 11. Kd1 Bílý drží střelcem oba pěšce a svého pěšce protáhne do dámy. 1-0

Diagram 4: Bílý nesmí okamžitě postavit dámu, protože by mu černý jezdec dal vidličku na f7. Proto musí šachovat. 1. Jf6+ Kg7 Král nesmí uhnout na 8. řadu, protože by bílý postavil dámu s šachem. 2. Jh5+ Kg6 3. Sc2+ Kxh5 Vynucené braní koně, jinak by černý musel ustoupit na f7 a blokoval by tak svého jezdce při vidličce. 4. d8=D Jf7+ 5. Ke6 Jxd8+ 6. Kf5 Bílý uzavřel černého krále v matové síti. Hrozí mat Sd1. 6... e2 7. Se4 Hrozí mat Sf3. 7... e1=J 8. Sd5 c2 Bílý musel potáhnout pěšcem, jinak by ve dvou tazích dostal mat Se2. 9. Sc4 c1=J 10. Sb5 Bílý hrozí Se8 mat. 10... Jc7 11. Sa4 A teď už hrozbu tahu střelcem na d1 černé figury nedokažou pokrýt a mat je neodvratný. Už lze jenom představit koně a černé trápení tím trochu prodloužit. 11... Jf3 12. Sd1 Je2 13. Sxe2 c4
14. Sxf3# 1-0
Celkově jsem byl ze setkání s Vlastimilem Hortem velice potěšen, už na první pohled působí jako velmi příjemný pán, který se šachama vyloženě baví. Nemluvě o jeho cenných a poučných komentářích.
Pondělí, 03. května 2010 18:56
Tipovací soutěž
Tipujte výsledky
© Pavel Byma 2010-2013 | O programu | Nahoru