Šachový oddíl TJ Velká Polom

Velká Polom OPEN

Propozice

7. ročník šachového turnaje
„Velká Polom RAPID OPEN 2016“
Přebor jednotlivců v Rapid šachu okresu Opava
Pořadatel: Šachový oddíl TJ Velká Polom
Právo účasti: Všichni hráči šachu bez rozdílu výkonnosti.
Podmínka účasti: Přihláška doručená pořadateli nejpozději do 20. 5. 2016.
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do turnaje příchozí hráče bez předběžné přihlášky.
Termín konání: Sobota 21. 5. 2016
Místo konání: Sokolovna a restaurace GÓL Velká Polom
(u fotbalového hřiště)
Prezentace hráčů: 8.00 – 8.45 !! nutno bezpodmínečně dodržet !!
Hrací doba turnaje: 9.00 – cca 16.00
Hrací systém: Švýcarský na 9 kol, hrací tempo 10 minut + 5 sekund na tah, s hodinami, bez vedení zápisu, polední přestávka na oběd.
Kriteria hodnocení: Počet získaných bodů v partiích, Střední Buchholz, Buchholz, Sonneborn, počet vyhraných partií, los ředitele turnaje.
Ceny: Prvních pět v pořadí obdrží finanční odměny v hodnotě 1500, 1000, 700, 500, 300 Kč, věcné ceny a diplomy
Další v pořadí minimálně do 40. místa obdrží věcné ceny
Ocenění pro tři nejlépe umístěné účastníky z okresu Opava
Ocenění pro tři nejlépe umístěné žákovské účastníky turnaje do 10, 12 a 15 let
Ocenění pro tři nejlepší ženy (dívky)
Ocenění pro nejlepší hráče v kategorii do 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 a 2000 ELO
Cena ředitele turnaje
Cena útěchy
Cena Lucky (wo)man (losovatelné ceny)
Garance cenového fondu ve výši minimálně 20 tisíc Kč
Startovné: 150,- Kč za osobu, starší 65 let nebo ZTP 100 Kč, mladší 15 let 75,- Kč
Občerstvení: Drobné občerstvení pro všechny účastníky turnaje zdarma.
Přihlášky přijímají (emailem, telefonicky, sms, online registrace): Pavel Byma ml., 605 011 678, PavelByma@seznam.cz
Registrace zde na stránkách šachového oddílu sachy.tjvelkapolom.cz/open-registrace.php
Na společné šachové setkání se těší a k hojné účasti zvou pořadatelé.
ŠACHU ZDAR !
Tipovací soutěž
Tipujte výsledky

VP OPEN 2016

Propozice 2016
© Pavel Byma 2010-2013 | O programu | Nahoru